Kindercoaching / bijles 2022-08-29T17:03:00+00:00

KINDERCOACHING:

Als je kind even wat minder lekker in zijn of haar vel zit of bepaalde situaties lastig vindt, kan het goed zijn om je kind te helpen hoe het hiermee om kan gaan. Dit kan je kind leren met een individuele training (kindercoaching). Dat wat je kind lastig vindt, vertalen we in een vaardigheid die we gaan oefenen. Dat doen we door middel van spelletjes, knutselen, bewegen, rollenspellen, opdrachten, enz. Het doel is dat je kind zich (weer) goed en eigen voelt! De ouders spelen hierin ook een hele belangrijke rol, kinderen kijken namelijk af bij hun ouders, ze spiegelen als het ware de volwassenen om hen heen. Welke boodschap krijgt je kind (onbewust) mee van jou? Durf jij voluit te leven vanuit je grootsheid? Het grootste geschenk aan je kind is dat jij blij bent met jezelf, dat je jezelf de moeite waard vindt. Dat je niet bang bent om de ruimte in te nemen die jou toebehoort. Je kind wil niets liever dan dat jij aanwezig bent, in je grootsheid. Het wil jouw ruimte kunnen voelen en ook jouw begrenzing. Dat geeft veiligheid, vertrouwen en rust.

kindercoaching

ONDERWIJSONDERSTEUNING:

Ik geef hulp bij leer-, gedrag- en concentratieproblemen. Deze hulp geef ik zowel op basisscholen als bij mij in de praktijk. Bij hulp op de basisschool van je kind, wordt je kind 1 of meerdere keren per week een uur uit de klas gehaald om te werken aan o.a. sociale vaardigheden, mindset, emotionele ontwikkeling, conflictbeheersing, de regels in de klas, leerproblemen, faalangst enz. Deze 1 op 1 begeleiding werkt voor zowel leerling als leerkracht heel prettig. Voor de leerling is het een vast moment om extra aandacht, erkenning en oefening te krijgen. Voor de leerkracht is het fijn dat de leerling handvatten en extra hulp krijgt om beter te functioneren in de groep. Deze vorm van begeleiding kan vergoed worden middels het aanvragen van een persoons gebonden budget of via passend onderwijs. Vraag de school van je kind naar de mogelijkheden.

Je hebt Jonas fantastisch geholpen! Als juf in groep 4 en later ook met de kernvisiemethode. Door middel van visualiseren zag hij de mogelijkheden om te leren. Daardoor is zijn zelfvertrouwen gegroeid. Zie je: het lukt me wél!

– Anita –

BIJLES:

Heeft je kind hulp nodig bij taal, spelling, werkwoordspelling, (begrijpend) lezen of rekenen? Soms loopt het op school even niet zo lekker. Een kind kan om verschillende redenen moeite hebben om mee te komen en raakt achterop. Wat de oorzaak van de achterstand ook is, ik help het kind graag weer op weg! Hierbij houd ik rekening met de leerstijl en met de emotionele ontwikkeling van het kind. Dat betekent dat we niet alleen bezig zijn met de leerstof, maar tegelijkertijd werken we aan de oorzaak van de achterstand. Denk hierbij aan faalangst (o.a. bij toetsen), leerproblemen, ziekte, vervelende gebeurtenissen thuis of op school, concentratieproblemen enz.

I did my very best

Je kind voelt zich door de bijlessen (gecombineerd met kindercoaching) zekerder worden en komt weer lekker in zijn of haar vel te zitten. Tijdens de (bij-)lessen werken we aan een stevige basis, zodat jouw kind met zelfvertrouwen verder kan!

Ook kan je kind bij mij terecht voor Cito-training. Veel kinderen hebben moeite met het beantwoorden van multiple-choice vragen. Het kind leert hoe een Cito-toets er uitziet. We nemen onder meer oefenvragen door, zodat je kind leert om verschillende soorten vragen te herkennen. Ook leert je kind om te gaan met spanning en tijdsdruk. Dit alles zorgt voor meer rust en zelfvertrouwen bij het maken van toetsen.

VEEL KINDEREN DENKEN IN BEELDEN:

Veel kinderen met leerproblemen hebben een rechtsgeoriënteerde leerstijl. Dit betekent dat zij visueel en kinesthetisch (gevoelsmatig) zijn ingesteld. Juist deze groep kinderen denkt in beelden en niet in woorden en zij associëren heel sterk met wat zij waarnemen. Hierdoor worden zij nog al eens als ‘afwezig’ betiteld. Vaak zijn het juist heel creatieve kinderen die met slimme oplossingen kunnen komen. Alleen krijgen ze simpele woordjes of sommen niet geautomatiseerd.

Deze kinderen automatiseren niet zoals de school hen dat leert. Wanneer je de informatie maar vaak genoeg herhaalt, komt het vanzelf in je lange-termijn-geheugen. Maar door verschillende gedachtestromen en associaties wordt dit automatiseringsproces bij deze kinderen verstoord.

Moeilijk lerende kinderen worden dagelijks geconfronteerd met hun leerproblemen. Deze problemen manifesteren zich als automatiseringsproblemen, leesproblemen, spellingsproblemen en rekenproblemen.

Het doel van coaching is om het kind op een natuurlijke manier vanuit zijn/haar eigen persoonlijke kracht te laten leren.

THE CHILD WHO KNOWS ITSELF
IS A CHILD WHO WILL RISE

Kinderen die sterk visueel zijn ingesteld, kunnen bijzonder veel informatie in beelden opslaan en dát is een talent waar ik gebruik van maak. Zij kunnen ‘plaatjes’ maken van informatie en deze actief opslaan in het lange-termijn-geheugen. Hierdoor wordt de informatie via de rechterhersenhelft opgenomen. Wanneer zij dit op de juiste manier doen, vergeten zij deze informatie niet meer en kunnen zij deze op ieder moment reproduceren. Je kind laat al na een paar sessies een beter resultaat zien, wat sterk motiverend werkt. Kinderen presteren binnen een korte tijd beter op school en zijn daardoor vrolijker, gemotiveerder, voelen zich zekerder over zichzelf en hebben meer rust in het functioneren op school en thuis. Oplossingen komen vanuit het kind zelf, waardoor deze beter beklijven.

Daarnaast worden door middel van de Kernvisiemethode ook sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen aangepakt. Het kind leert het probleem visueel te maken en kan het daardoor zelf beter oplossen.

Our daughter has worked with Maureen De Groot for three years during which we have seen her improve steadily and accelerate her studies. Due to the chemistry between our daughter and Maureen, a wonderful and empowering relationship evolved, which enabled our daughter to improve. We are delighted that our daughter has advanced in her speaking, analytical and other domains, and are grateful that Maureen was able to work with her. It is my hope that every parent will have such an opportunity to help their children.

– Y. Hofri –