Privacyverklaring en Cookies 2019-08-20T18:44:19+00:00

Privacyverklaring

Wij, Maureen de Groot, De Focusfabriek, vinden uw privacy net zo belangrijk als u. Daarom doen we er alles aan om uw persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van te voren uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben gekregen.

1. Algemeen

Om goede coaching te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en indien van toepassing, medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van onderwijsondersteuning en coaching en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen alleen gegevens uit met andere zorgverleners als u daar toestemming voor hebt gegeven. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is.  Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Het kan zijn dat we -in overleg en na uw goedkeuring- beelden maken van de coaching ter bevordering van uw en/of uw kinds voortgang. Deze beelden zullen bij beëindiging van het traject verwijderd worden.

2.Uw rechten

U hebt recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met ons.

3.Klachten

Als u klachten of complimenten hebt over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neem dan contact op met de Focusfabriek. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Om de website van De Focus Fabriek te optimaliseren wordt gebruik gemaakt van cookies; kleine bestandjes die met de geraadpleegde pagina’s van de website worden meegestuurd.
Dit wordt op de computer, tablet of mobiel van de bezoekers van de website opgeslagen. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek van de website weer teruggestuurd worden.
Cookies zijn, zoals bekend, een algemeen geaccepteerd middel om websites effectiever te maken. Ze worden niet gebruikt om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen.

GOOGLE ANALYTICS

Met het programma van Google Analytics worden geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag van bezoekers van de website verzameld. Daardoor ontstaat een beter inzicht in het gebruik van de website. Dat biedt de mogelijkheid om deze te verbeteren.

DE TWEE SOORTEN COOKIES

1. Permanente cookies

Hiermee kan een bezoeker worden herkend bij terugkerend bezoek op de website. Deze informatie blijft anoniem en kan niet worden herleid tot een persoon.
Permanente cookies kunnen desgewenst door u worden verwijderd via de browserinstellingen.

2. Sessie cookies

Deze bieden de mogelijkheid om na te gaan welke onderdelen van de website bezocht zijn. Deze cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit.De Focus Fabriek gebruikt deze niet voor advertenties of voor andere commerciële doeleinden.
De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, of voorzover derden de informatie namens Google verwerken.

GOOGLE ANALYTICS BLOKKEREN

Indien u Google Analytics geheel wilt blokkeren, kunt u een opt out plug-in voor Google Analytics downloaden.
Installatie van deze plugin leidt er toe dat uw bezoeken niet worden geregistreerd in de statistieken van de websites die Google Analytics gebruiken.

SOCIAL MEDIA COOKIES

Op de website kan gebruik worden gemaakt van de sociale netwerken LinkedIn, Facebook Instagram en Twitter. Deze plugins laten stukjes van codes achter op uw computer, tablet of mobiel die van deze sociale media afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De Focus Fabriek heeft daar geen invloed op.
Voor de cookies die LinkedIn en Facebook plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen daarover op hun websites geven. Deze verklaringen kunnen in de loop van de tijd wijzigen. Wij hebben hier geen invloed op.

ONVOORZIENE COOKIES

In de artikelen die op de website van De Focus Fabriek geplaatst worden, kan gebruik worden gemaakt van content die op andere websites wordt gehost. (Video’s van You Tube etc).Dit is zogenaamde embedded content, waarbij codes worden gebruikt ten behoeve van cookies. In de privacy statements van de betreffende dienst kunt u daarover meer lezen.

HEEFT U BEZWAAR TEGEN (HET GEBRUIK VAN) COOKIES?

In dat geval kunt u de instellingen van uw browser aanpassen en de cookies uitschakelen. Cookies kunnen ook achteraf worden verwijderd van uw computer. Op de help-functie van uw browser, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera of Safari kunt u hier meer over lezen.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van de consumentenbond www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies.